Pokyny pri návšteve

Vážení klienti ambulancie!  
Dovoľujeme si vás informovať o logistike postupu návštevy ambulancie.

1. vyšetrenie v ambulancii- nový pacient:

Pred vstupom do ambulancie si pripravte preukaz poistenca a poukaz na vyšetrenie od poukazujúceho lekára (podľa zákona č. 41/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.).
Doneste si so sebou zoznam užívaných liekov, prípadne lekárske správy od iných špecialistov a výsledky laboratórnych vyšetrení.
8 hodín pred odberom nejesť, pri teste na cukrovku ráno pred odberom ani nepiť tekutiny a nefajčiť, vyšetrenie nie je vhodné realizovať po veľkej námahe (nočná smena). Test trvá 2 hodiny, počas ktorých klient nesmie jesť a piť.
Pacient už užívajúci lieky na cukrovku prichádza ráno nalačno bez liekov, po prvom odbere krvi užije svoju medikáciu a naje sa. Nasleduje 2. odber o 2 hodiny po najedení (možno zaklopať a upozorniť sestričku , že je už po 2 hod). Odber musí byť najneskôr do 10.00hod (zber materiálu).

 2. vyšetrenie v ambulancii po odbere krvi – nový pacient:

Pred vstupom do ambulancie si pripravte preukaz poistenca, doneste si so sebou zoznam užívaných liekov, prípadne lekárske správy od iných špecialistov a výsledky laboratórnych vyšetrení. Vyštrenie nie je nalačno, dátum a čas vyšetrenia sa objednáva pri odbere.

Kontrolné vyšetrenie- už dispenzarizovaní pacienti:

Pred vstupom do ambulancie si pripravte preukaz poistenca a záznamník pacienta, doneste si so sebou zoznam užívaných liekov, pred odberom krvi vstupujte už pripravený na odber (vyzlečený kabát).
Klient prichádza ráno nalačno bez užitia liekov, po prvom odbere krvi užije svoju medikáciu a naje sa. Nasleduje 2. odber o 2 hodiny po najedení (možno zaklopať a upozorniť sestričku , že je už po 2 hod). Odber musí byť najneskôr do 10.00hod (zber materiálu).
Samotné kontrolné vyšetrenie u lekára nie je nalačno.

Návšteva ambulancie za účelom predpísania medikácie alebo zdravotníckych pomôcok:

  •  z organizačných príčin je možné predpisovať medikáciu a pomôcky až po skončení odberov – po 9hod.